Ga naar de inhoud
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Grote versterkingsopgave

Nederland wordt beschermd door zo’n 17.700 kilometer aan dijken, duinen en andere waterkeringen. Zonder deze keringen zou 60 procent van het land regelmatig overstromen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zorgen de komende 30 jaar voor versterking van de 1.500 kilometer aan primaire waterkeringen. Dit getal is opgebouwd uit:

  • Het aantal aangemelde dijkversterkingen bij het HWBP tot 2022. Dit zijn dijken die (waarschijnlijk) niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen.
  • Het aantal dijkversterkingen dat al op het programma staat en binnen 6 jaar start, of in uitvoering is.
  • Het aantal gerealiseerde dijkversterkingen.

Waterschappen hebben tot 2023 om alle dijken te controleren en te bepalen of ze wel of niet aan de norm voldoen.

In totaal staat er nog 182 kilometer aan dijkversterking op het programma voor 2023, 2024 en 2025. Deze projecten zijn op dit moment nog niet in uitvoering.