Ga naar de inhoud
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Welkom op het platform Alles over dijken.
Op dit platform vind je een antwoord op al jouw vragen over…
inderdaad, dijken.
Om Nederland te beschermen tegen overstromingen,
gaan we in de komende jaren heel veel dijken versterken.
Wil jij weten of we ook bij jou in de buurt komen werken
en wat we dan precies gaan doen?
Op deze interactieve kaart vind je actuele informatie
over alle dijkversterkingsprojecten.
Een dijkversterking kan veel impact hebben op de omgeving.
En dus is het belangrijk om betrokken te blijven.
Hier vertellen wij welke invloed jij kan hebben op onze besluiten.
Ben je vooral benieuwd hoe we veilig dijken ontwerpen?
Met wat voor materiaal bijvoorbeeld of wat voor soort machines?
Op onze Dijkipedia leggen we je zo helder mogelijk uit hoe wij te werk gaan.
En heb je even geen zin om te lezen? Geen enkel probleem.
Deze uitlegvideo’s vertellen je kort en krachtig de basics van dijkversterkingen.
Straks weet ook jij alles over dijken.

Dijkversterkingen bij jou in de buurt

Een lesje dijkentermen

(Het logo van het HWBP. Beeldtitel: Waar bestaat een dijk uit?)

Kijk, dit is een standaarddijk.
Een dijk bestaat uit een kern van klei of zand
en is bedekt met steen, beton, gras of asfalt.
Dat geheel noemen we: een dijklichaam.
De kant van het water noemen we: buitendijks.
En de helling aan die kant heet: het buitentalud.
De kant aan het land noemen we: binnendijks.
En de helling daar heet: het binnentalud.
En boven op de dijk noemen we: de kruin.
Mocht je nou nog meer dijkentermen willen weten,
dan verwijs ik je naar het boek ‘Dijken voor beginners’
en check daarvoor: hwbp.nl/dijkenboek.

(Aldus Mark van Welzenis. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op een witte achtergrond staan de logo’s van Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Waterschap Rijn en IJssel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,)

LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT

(Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze en Aa’s, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap De Dommel, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Aa en Maas,)

(Waterschap Limburg, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Zuiderzeeland en Unie van Waterschappen. Rechtsonder in beeld staat het logo van het HWBP, voor sterke dijken.)

Papieren dijkenboek

Wil je alles over dijken weten, maar blader je liever in een papieren boekje? Bestel dan ‘Dijken voor beginners’. Een handig naslagwerk waarin je informatie kunt terugzoeken. Speciaal gemaakt voor mensen die te maken krijgen met een dijkversterking.

Je kunt het boekje downloaden en/of aanvragen via de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bestel nu
dijkenboek