Ga naar de inhoud
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

‘Nederland is de veiligste delta ter wereld, maar ons land is ook kwetsbaar. Om onze dijken toekomstbestendig te houden, moeten we de komende 30 jaar een kilometer dijk per week verbeteren en versterken. Dat is in 2017 afgesproken en met veiligheidsnormen vastgelegd in de wet.

 

Wetenschappers zijn het erover eens dat het snel gaat met klimaatverandering. Dat is nu al zichtbaar door de lange perioden van droogte en extreme regenval. Andere effecten gaan we later merken, zoals een steeds snellere stijging van de zeespiegel. De mogelijke gevolgen daarvan voor dijken zijn enorm. Het is dus duidelijk dat we alles op alles moeten zetten voor een zo veilig en leefbaar mogelijke delta. Ik ben ervan overtuigd dat we daarvoor in Nederland genoeg kennis, kunde en organisatievermogen in huis hebben.

"Het is dus duidelijk dat we alles op alles moeten zetten voor een zo veilig en leefbaar mogelijke delta. Ik ben ervan overtuigd dat we daarvoor in Nederland genoeg kennis, kunde en organisatievermogen in huis hebben."

Tegelijkertijd realiseer ik me dat het ingrijpend kan zijn als we in de directe leefomgeving van mensen aan het werk moeten. Daarom is het zo belangrijk dat mensen zeggenschap hebben over de manier waarop we een dijk verbeteren. En overheden moeten open en eerlijk zijn over de keuzes die ze maken. Met gevoel voor de mensen direct aan de dijk, maar ook rekening houdend met de mensen verderop. 1 ding is zeker: als we nu niets doen, wordt Nederland voor iedereen onleefbaar.’