Ga naar de inhoud
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

We versterken een dijk meestal in 4 fases. Elke fase duurt minstens 2 jaar.

1. Voorverkenning (niet verplicht)

In de voorverkenning bakenen we het projectgebied af. We bepalen wat de opgave is. En we kijken wat er zoal speelt in de omgeving. Misschien is er bijvoorbeeld ook behoefte aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van een weg die over de dijk loopt. Of willen de omwonenden graag een mooi wandelpad door de uiterwaarden. In de voorverkenningsfase is er de meeste ruimte om jouw mening een plek te geven.

De eerste fase in het dijkversterkingsproject
is de voorverkenning.
Hierin wordt het projectgebied afgebakend.
Van dit gebied bepaalt het waterschap de opgave.
Met de opgave bedoelen we wat er nodig is
om de dijk veiliger te maken voor de aankomende tijd.
De dijkversterking wordt altijd voorbereid door een projectteam
en bestuurders van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Zij maken uiteindelijk de beslissingen.
In de voorverkenning staat nog bijna niets vast.
Het gaat hier echt om het verzamelen van informatie
zodat de meest passende oplossing kan worden gevonden.
Het is dan ook in deze fase dat jij als belanghebbende
de meeste ruimte hebt om jouw belang bij bestuurders
onder de aandacht te brengen.

2. Verkenning

In deze fase bepalen we grofweg de oplossingsrichting. Die richting werken we tijdens de planvormingsfase verder in detail uit.

De tweede fase van de dijkversterking is de verkenning.
Hierin wordt de oplossingsrichting bepaald
die tijdens de planvormingsfase
verder in detail zal worden uitgewerkt.
In deze fase kun je als belanghebbende
jouw visie aandragen.
Zo zou je als omwonende kunnen aangeven
dat je wil dat de natuur in de uiterwaarden behouden blijft
omdat je er graag wil wandelen.
En in deze fase wordt er ook gekeken
naar zogeheten meekoppelkansen.
Wat dat precies is, gaat Joosje je vertellen.

3. Planvorming

Dan maken we het ontwerp van de dijk. Eerst een voorlopig ontwerp, later een definitieve. In deze fase kunnen we onderdelen uit dat ontwerp nog aanpassen. Bewoners kunnen meedenken en meepraten over mogelijkheden en dilemma’s. Je kunt in deze fase ook een zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

De derde fase bij dijkversterking is de planvorming.
Hierbij wordt het voorlopige
en het definitieve ontwerp van de dijk bepaald.
In deze fase kan je als betrokkene meedenken en meepraten
over de concrete mogelijkheden en dilemma’s.
Dit gaat dus een stap verder dan enkel een belang inbrengen.
Er zijn verschillende plannen en documenten
waar je in deze periode op kan reageren.
Zoals het voorlopige ontwerp.
Dit voorlopige ontwerp vind je op de website van het waterschap.

4. Realisatie

Uiteindelijk bouwen we de dijk. Ook in deze fase is het waardevol om met elkaar in gesprek te blijven. Bijvoorbeeld over hoe we kunnen zorgen dat iedereen zo min mogelijk overlast heeft van het werk.

De vierde en laatste fase bij dijkversterking
is de realisatiefase.
De werkzaamheden gaan dus plaatsvinden.
Ook in deze fase kan het waardevol zijn
om in gesprek te blijven met het projectteam.
Bijvoorbeeld over hoe eventuele overlast
zo veel mogelijk beperkt kan worden.
Het is dus een flink proces.
Maar door als omwonende goed geïnformeerd te zijn
en, mocht je dat willen, betrokken te blijven,
weet je altijd precies wat er gaat gebeuren
en kom je niet voor verrassingen te staan.